Skulpturporträtt

Martin Stenberg

Hanna Gustavsson

Malin Koort

Jenny Anderson

Fredrik Brånstad

Birgitta Stenberg

Susanne Vollmer

Grafiska Sällskapet

Therese Szatek