Grafik
Harar och stubbar (23x23 cm)
Tvåsamhet - ekorrar (23x23 cm)
Tvåsamhet/bruna harar
Tvåsamhet - harar (23x23 cm)
Tvåsamhet - vänner igen (23x23 cm)
Tvåsamhet - korpar (23x23 cm)
Under grenarna (23x23 cm)
Död hare (21x30 cm)
Den långa flykten I (30x21 cm)
Bakom träden (30x21 cm)
Svarta svanar (40x30 cm)
Den långa flykten II (30x21 cm)
Korpen (21x30 cm)
Den långa flykten III (30x21 cm)
Död korp (21x30 cm)